Book foredrag med Sofie Frøysaa

Det finnes ikke noe som er så farlig at vi ikke kan prate om det

Konkrete verktøy til åpenhet og trygghet.


For å kunne løse problemer er vi nødt til å snakke om dem. Sofie Frøysaa har som mål å bevisstgjøre oss på hvor viktig det er å snakke og skape åpenhet rundt vanskelige og tabubelagte emner, så vi kan bli bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Sofie blander humor med alvor og underbygger lidenskap med faglig tyngde. Foredragene hennes vil gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger til å håndtere de vanskelige tingene livet har å by på. Hun holder foredrag for deg som jobber med barn og unge, innen helse, som er pårørende, eller trenger å høre det selv.

Sofiae Frøysaa

snakker om de temaene andre ikke så lett prater om. Ved å skape mer åpenhet rundt psykiske helsen og vanskelige situasjoner, gjør hun folk mer forberedt på alle de vanskelige tingene vi kan møte i livet.

 

Ekte foredrag.

Om de viktige tingene.

Sofies foredrag inviterer til refleksjon, tilfører ny kunnskap og gir deg inspirasjon til å “snakke mer om det”. 

Det skjer ikke bare på arbeidsplassen

#Metoo i skolen

Hvordan kan vi ruste elever bedre til å møte utfordringer?


 • Seksuell trakassering er ikke bare noe som potensielt kan skje i arbeidslivet (ref. #metoo), det skjer også i klasserommet, i skolegården og etter skolen. Derfor er det viktig å forebygge og bevisstgjøre fra tidlig alder.
 • Det er spesielt viktig å ta seksuell trakassering på alvor i tenårene, da dette er en sårbar og krevende tid. Da er det essensielt å vite hva seksuell trakassering er, hvordan gjenkjenne det, og hvordan angripe det og ta det på alvor.
 • Sofie er opptatt av normkritikk og å skape gode diskusjoner med elevene ved å prate om klarsoner i stedet for gråsoner, gjensidig samtykke, kjønnsidentitet, respekt, seksualitet, og å utfordre kjønnsroller. Vi opplever helt klare forventninger til kjønn allerede før vi blir født, med lyserosa og lyseblå babyshowers. Hvordan påvirker disse kjønnsforventningene oss?
 • Foredraget er ment å gi konkrete verktøy og økt kunnskap og bevisstgjøring.
Bli med på

Tabukveld

Engasjert samfunnsdebattant, komiker, forfatter og foredragsholder


 • Tabukveld er utformet som en panelsamtale, der Sofie og huspsykolog Benjamin Silseth inviterer en spennende gjest for å prate om tema vi ikke snakker nok om.
 • Eksempler på tema som tidligere har blitt tatt opp: Ensomhet, kjønnsidentitet, selvskading, fysisk og psykisk vold i nære relasjoner, å bryte med et strengt, religiøst miljø, menn og overgrep og seksuell skam, for å nevne noe. Publikum får dessuten mulighet til å stille spørsmål (anonymt) fra salen.
 • Tabukveld-konseptet kan skreddersys for arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass. Er det enkelte tema som viser seg å være tabubelagt på arbeidsplassen, som fører til nedsatt trivsel, ubalanse og konflikt? Ta det på alvor, og la Tabukveld være en god start til bedring.
 • Sofie sitt motto for Tabukveldene, er at det ikke finnes noe som er så farlig at vi ikke kan prate om det. Målet er å gå fra Tabukveld med lavere skuldre og økt innsikt.
Tips og råd fra en

Evig pasient

Et foredrag om møtet med systemet


 • En side av Sofie Frøysaa som kanskje ikke er like kjent, er at hun har vært pasient halve livet sitt.
 • Etter fem diagnostiseringer, inkludert feildiagnostiseringer, utallige behandlere og ulike behandlingsløp, sitter hun igjen med én diagnose og verdifulle erfaringer fra «systemet», som hun ønsker å dele med andre.
 • I foredraget Evig Pasient, byr Sofie på både humor og alvor, når hun deler sin personlige historie og kommer med konkrete «do’s and dont’s» som hun håper andre kan dra nytte av.
 • Hva gjør man i møte med en psykolog som gir deg opp? Hvordan svarer man når en arbeidsgiver spør om det store hullet i CV-en, som følge av psykisk sykdom? Og hvordan forholder man seg til egen identitet, med ulike diagnostiseringer?
 • Evig Pasient er et foredrag som passer for deg som jobber innen helse- eller med barn og unge, for deg som er i en lignende situasjon- eller er pårørende, eller for alle som er enig i at livet kan være forbanna tøft innimellom.

Book foredrag

Engasjert samfunnsdebattant, komiker, forfatter og foredragsholder